در این قسمت نقاشی های موجود در گالری هنری بهار با تکنیک و سبک های مختلف دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

نقاشی 

زیرشاخه ها

 • رنگ روغن

  در این قسمت از نقاشی های موجود در گالری هنری بهار با سبک های مختلف دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

 • سیاه قلم

  در این قسمت از طرح های موجود در گالری هنری بهار دیدن فرمایید و تهیه سیاه قلم چهره یا طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

 • ویترای

  در این قسمت از نقاشی های ویترای موجود در گالری هنری بهار دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

 • اکرولیک

  در این قسمت از تابلوهای اکرولیک موجود در گالری هنری بهار دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

 • مینیاتور

  در این قسمت از تابلوهای مینیاتور موجود در گالری هنری بهار دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

 • آبرنگ

  در این قسمت از تابلوهای آبرنگ موجود در گالری هنری بهار دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

 • مدادرنگی

  در این قسمت از تابلوهای مدادرنگی موجود در گالری هنری بهار دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

 • پاستل

  در این قسمت از تابلوهای پاستل موجود در گالری هنری بهار دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

 • نقاشی کودک

  در این قسمت از نقاشی های کودک موجود در گالری هنری بهار دیدن فرمایید و تهیه طرح مورد علاقه خود را به ما بسپارید.

لیست مقایسه محصولات

انصراف